OŚWIADCZENIE

Autorzy niżej podpisani pozycji pt. "Förödelse utfört av svenskarna i Polen under aren 1655-1660" oświadczają, iż nie otrzymali do autoryzacji tekstu szwedzkiej wersji tej pracy i nie biorą odpowiedzialności za błędy występujące w niniejszej książce.

Podobnie wersja elektroniczna pt. "Zniszczenia szwedzkie na terenie Polski w okresie potopu 1655-1660" ("Zniszczenia dokonane przez Szwedów w Polsce w latach 1655-1660") zamieszczona bez naszej zgody na stronie www.polen-gustav.pl nie została przez nas autoryzowana i stanowi jedynie tekst roboczy, w związku z tym nie bierzemy odpowiedzialności za występujące w niej błędy.

Pragniemy jednocześnie oświadczyć, że w żaden sposób nie jesteśmy związani z działalnością Pana Sławiana Krzywińskiego i Fundacji Odbudowy Zniszczeń Dokonanych w Czasie Potopu Szwedzkiego.

Mirosław Nagielski

Andrzej Haratym

Łukasz Przybyłek